Hoe kan stoppen-met-rokenzorg gedeclareerd worden voor patiënten die ketenzorg ontvangen?

Stoppen-met-rokenzorg kan gedeclareerd worden via de ketenzorg bekostiging (DM type 2/VRM, COPD/Astma). Het is ook toegestaan om andere afspraken te maken en deze zorg te declareren via de stoppen-met-rokenprestaties of dbc-zorgproducten. Ketenzorg is ‘een vorm van zorg die, toegesneden op de behoefte van de patiënt, wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en … Meer lezen

NZA EN ZORGINSTITUUT VERDUIDELIJKEN INFORMATIE BEKOSTIGING STOPPEN MET ROKENZORG

Over de verzekerde prestaties rondom stoppen met rokenzorg bleken misverstanden te bestaan. De NZa en het Zorginstituut hebben daarom een toelichting gegeven op de aanspraak en bekostigingsmogelijkheden. Aangepaste tekst website NZa Aangepaste tekst informatiekaart aanspraak en bekostiging stoppen met rokenzorg Als gevolg van de misverstanden is er minder intensieve stoppen met rokenzorg in de eerstelijnszorg … Meer lezen

McDonald’s voert rookverbod in op terrassen. Is roken op terras straks passé?

McDonald’s voert eind deze zomer een rookverbod in op zijn terrassen. Hoewel de overheid, belangenverenigingen én veel klanten minder sigarettenlucht op het terras toejuichen, blijken ondernemers nog allerminst enthousiast. Vijf jaar geleden waren de 28-jarige Laura Deelen en haar compagnon pioniers met hun rookvrije terras bij Café-Restaurant Amsterdam. “We waren de eerste of in elk … Meer lezen

Tweede Kamer wil einde aan tabakslobby: ‘Jaarlijks 20.000 doden door deze industrie’

Er mag niet langer contact zijn tussen Kamerleden en lobbyisten uit de tabaksindustrie. Een Kamermeerderheid steunt een motie van Volt en D66 om de tabakslobby definitief buiten de deur te houden. Tabaksfabrikanten die Kamerleden brieven schrijven om prijsstijgingen van sigaretten tegen te gaan. Of een tabaksfabrikant die een lobby voert voor de e-sigaret. De lobby van tabaksfabrikanten gebeurt nog altijd op … Meer lezen

Op weg naar rookvrij: Nieuw-Zeeland wil sigarettenverbod voor iedereen geboren na 2004

Nieuw-Zeeland overweegt een verbod op de verkoop van sigaretten aan iedereen die na 2004 is geboren. Dat zou betekenen dat jongeren en toekomstige generaties nooit zelf sigaretten zullen mogen kopen. Het land wil over vier jaar volledig rookvrij zijn. Het rigoureuze plan is illustratief voor het daadkrachtige antirookbeleid dat de Nieuw-Zeelandse regering voert. Ter vergelijking: … Meer lezen

Oproep rookvrije terrassen

Nederland wordt in de greep gehouden van corona. Het duurt nog even voor de horeca en de terrassen weer open kunnen. Burgemeester Halsema pleit samen met andere burgemeesters van grote steden voor het eerder openen van de terrassen. David Koetsier, Ilona Statius Muller en Luc van Lonkhuijzen schreven burgemeester Femke Halsema een brief om bij … Meer lezen

Rookvrije Fred Roeskestraat

Leden van het Amsterdams Rookalarm hebben ene bijdrage geleverd aan het rookvrij maken van de Fred Roeskestraat, en straat waar zowel scholen van het Voortgezet Onderwijs als primair onderwijs aan liggen. Klik hier voor een filmpje.