Nieuw burgerinitiatief

Zeg nee tegen nicotine! Dat is de naam van een nieuw burgerinitiatief van een aantal organisaties waaronder Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, Consumentenclaim,en de Nederlandse Vereniging van artsen voor longziekten en Tuberculose. Wat beoogt dit burgerinitiatief? We willen dat de verkoop van alle nicotinehoudende producten wordt gekoppeld aan het geboortejaar. Ben je geboren op of na 1 … Meer lezen

Hoe kan stoppen-met-rokenzorg gedeclareerd worden voor patiënten die ketenzorg ontvangen?

Stoppen-met-rokenzorg kan gedeclareerd worden via de ketenzorg bekostiging (DM type 2/VRM, COPD/Astma). Het is ook toegestaan om andere afspraken te maken en deze zorg te declareren via de stoppen-met-rokenprestaties of dbc-zorgproducten. Ketenzorg is ‘een vorm van zorg die, toegesneden op de behoefte van de patiënt, wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en … Meer lezen

NZA EN ZORGINSTITUUT VERDUIDELIJKEN INFORMATIE BEKOSTIGING STOPPEN MET ROKENZORG

Over de verzekerde prestaties rondom stoppen met rokenzorg bleken misverstanden te bestaan. De NZa en het Zorginstituut hebben daarom een toelichting gegeven op de aanspraak en bekostigingsmogelijkheden. Aangepaste tekst website NZa Aangepaste tekst informatiekaart aanspraak en bekostiging stoppen met rokenzorg Als gevolg van de misverstanden is er minder intensieve stoppen met rokenzorg in de eerstelijnszorg … Meer lezen

McDonald’s voert rookverbod in op terrassen. Is roken op terras straks passé?

McDonald’s voert eind deze zomer een rookverbod in op zijn terrassen. Hoewel de overheid, belangenverenigingen én veel klanten minder sigarettenlucht op het terras toejuichen, blijken ondernemers nog allerminst enthousiast. Vijf jaar geleden waren de 28-jarige Laura Deelen en haar compagnon pioniers met hun rookvrije terras bij Café-Restaurant Amsterdam. “We waren de eerste of in elk … Meer lezen

Brandbrief Stoppen met roken ondersteuning

Huisarts David Koetsier heeft het initiatief genomen om een brandbrief te sturen naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis inzake ondersteuning bij stoppen met roken. Diverse leden van het Amsterdams Rookalarm hebben de brief medeondertekend. Klik hier om de brief te lezen.

Tweede Kamer wil einde aan tabakslobby: ‘Jaarlijks 20.000 doden door deze industrie’

Er mag niet langer contact zijn tussen Kamerleden en lobbyisten uit de tabaksindustrie. Een Kamermeerderheid steunt een motie van Volt en D66 om de tabakslobby definitief buiten de deur te houden. Tabaksfabrikanten die Kamerleden brieven schrijven om prijsstijgingen van sigaretten tegen te gaan. Of een tabaksfabrikant die een lobby voert voor de e-sigaret. De lobby van tabaksfabrikanten gebeurt nog altijd op … Meer lezen

Symposium 31 mei 2021 ‘Maak de zorg rookvrij’.

Rookvrije zorg is gezonde, effectievere zorg. Bovendien draag je met rookvrije zorg bij aan de doelen van een rookvrije generatie (geformuleerd in het Nationaal Preventieakkoord). Hoe doe je dat eigenlijk, je zorgorganisatie rookvrij maken? Hoe begin je met implementeren, en hoe zet je door? En wat is de rol en positie van cliënten, behandelaren en … Meer lezen