Aantal mensen dat hulp zoekt via huisarts bij het stoppen met roken stijgt aanzienlijk

Sinds 2015 stijgt het aantal mensen dat hulp zoekt via de huisarts bij het stoppen met roken flink. In 2015 zochten 13.195 mensen deze hulp, in 2018 waren dat al 19.264 mensen. Dit maakt Vektis bekend.

Een stoppen-met-rokenprogramma wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf 2020 brengen zorgverzekeraars geen eigen risico meer in rekening bij eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s.

Hulp bij het stoppen met roken kan bestaan uit persoonlijke begeleiding, het verkrijgen van nicotine vervangende middelen zoals pleisters, zuigtabletten en kauwgom. De huisarts is hierbij meestal het eerste aanspreekpunt. De huisarts bespreekt samen met de verzekerde wat de mogelijkheden zijn om te stoppen met roken en bepaalt of en welke zorg en hulp er verder nodig is. Een mogelijke vervolgstap is gedragsmatige ondersteuning door een gekwalificeerde hulpverlener of behandelaar. Medicatie wordt alleen vergoed in combinatie met een stoppen-met-rokenprogramma, zoals persoonlijke begeleiding.

Januari meest populaire maand
De maand oktober staat traditiegetrouw in het teken van stoppen met roken. Zoeken ook juist in die maand de meeste mensen de huisarts op voor hulp bij het aanpakken van hun verslaving? Uit de cijfers van Vektis blijkt dat het toch vooral de goede voornemens aan het begin van het nieuwe jaar zijn, die zorgen voor een piek in het aantal stoppers dat naar de huisarts gaat voor hulp. Ook in ‘stoptober’ is er sprake van een piek.

Regionale verschillen
In Amstelveen meldde bijna 6% van de inwoners zich bij de huisarts voor hulp bij het stoppen met roken. In Hoogeveen deed 4,5% van de inwoners dat en in Dongeradeel (Friesland) 4,1%.  Er zijn ook gemeentes waar niemand om hulp vroeg bij stoppen met roken: Baarle-Nassau, Schiermonnikoog, Noord-Beveland, Rozendaal, Drechterland, Landerd, Mook en Middelaar, Mill en Sint Hubert.

Bovenstaande inzichten zijn gemaakt op basis van declaratiedata van verzekerden die geen ketenzorg ontvangen. Ketenzorg is er voor mensen die via een zorggroep in behandeling zijn voor onder andere diabetes, hart- en vaatziektes en astma/COPD.

Afgelopen zomer maakten zorgverzekeraars al bekend dat de vraag naar hulp bij stoppen met roken fors is toegenomen.

Bronnen: Vektis