Amsterdam rookvrij

Het Amsterdams Rookalarm heeft 3 werkgroepen. Eén daarvan is de werkgroep Amsterdam Rookvrij.

Roken is de belangrijkste reden van vroegtijdig overlijden en leidt jaarlijks tot 20.000 doden. Elke dag beginnen meer dan 100 Nederlandse kinderen met roken. Een deel daarvan zal vrij snel verslaafd raken aan de nicotine.

Zien roken doet roken. Daarom wil het Amsterdams Rookalarm het roken in de publieke ruimte terugdringen, zodat in 2040 kinderen die dan worden geboren opgroeien in een rookvrije generatie. De leden van het Amsterdams Rookalarm, allen zorgverleners en -organisaties zijn van mening dat zorgverleners en zorgorganisaties bij uitstek een actieve rol kunnen hebben bij het terugdringen van roken.

Doelen werkgroep

  1. Amsterdamse zorgorganisaties en zorgverleners actief benaderen om lid te worden van Amsterdams Rookalarm en Rookvrije generatie.
  2. Amsterdam (meer) rookvrij maken door daar gerichte acties op uit te voeren. Zo willen we het gesprek aangaan met een aantal directeuren van VO en MBO-scholen om deze scholen 100% rookvrij te maken.
  3. Faciliteren bij plaatsen van stoeptegels ‘Rookvrije generatie’ voor huisartsenpraktijken en apotheken.
  4. Werven van (dappere) zorgverleners die mee willen helpen om Amsterdamse sportinstellingen, speelplaatsen en andere openbare plekken waar kinderen zijn rookvrij te maken.
  5. Zorgverleners actief ondersteunen bij het (meer) rookvrij maken van Amsterdam, bijvoorbeeld door het aanbieden van voorbeeldbrieven op deze website.
  6. Inventariseren belangstelling onder huisartsen voor de workshop ‘de activistische huisarts’, gegeven door Ilona Statius Muller en David Koetsier.

Leden werkgroep

David Koetsier (huisarts)
Ilona Statius Muller (huisarts)
Luc van Lonkhuijzen, (Ziekenhuis Amsterdam UMC)
Jacqueline Krouwel (Jellinek)
Rianca Scheffel (GGD)
Ondersteuning: Stefan Wigger (Elaa)

Meer informatie?

Voor meer informatie, stuur een mail naar werkgroep_amsterdamrookvrij@amsterdamsrookalarm.nl