Roken in de ban rondom scholen, sportclubs en ziekenhuizen

Amsterdam wil nog tientallen rookvrije zones aanwijzen bij de ingangen van sportclubs, speeltuinen, kinderopvanglocaties, gemeentediensten, scholen en zorginstellingen.

In de meeste gebouwen is roken al in de ban gedaan, maar de gemeente wil ook de rookoverlast op de stoep tegengaan. “De meeste mensen herkennen het wel: als je een gebouw in gaat, dat je eerst door een walm van rook loopt. Dat is behalve ongezond ook het verkeerde voorbeeld voor de kinderen,” zegt zorgwethouder Simone Kukenheim.

De gemeente zal, al dan niet op verzoek van de buurtbewoners, ook parken, pleinen en straten aanwijzen als rookvrije zones. Ook wil de gemeente zowel de tram- en bushaltes, als de kades bij de pont op termijn rookvrij krijgen.

Geen boete

Uiteindelijk moeten op alle plekken in de stad waar roken ongewenst is tegels komen te liggen, waarop staat dat het een rookvrij gebied is. Dat heeft overigens niet de status van een rookverbod. Rokers krijgen dus geen boete als ze in een rookvrije zone een sigaret opsteken. “We hopen dat mensen elkaar aanspreken en dat rookvrij de nieuwe norm wordt,” zegt Kukenheim, die de plannen donderdag presenteert in het beleidsprogramma ‘Samen naar een Rookvrij Amsterdam’.

Het doel van het programma is drieledig: voorkomen dat jongeren beginnen met roken, stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken en het realiseren van een rook- en tabaksvrije omgeving. “Er is al heel veel gebeurd, maar het is tijd voor een volgende stap.”

Volgens Kukenheim is het voor de gemeente wel mogelijk om plekken aan te wijzen waar een rookverbod geldt, bijvoorbeeld via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar daar wil ze nog niet aan. “Dat is nooit iets waar je mee moet beginnen. Er zijn heel veel zaken in Amsterdam die je potentieel kan handhaven, maar dan is de vraag: wat wil je?” 

De ervaring is volgens Kukenheim dat het beter werkt als de bewoners en bezoekers zélf meewerken aan het rookvrij houden van een gebied. “Wij kunnen wel zeggen: bij de uitgang van deze school mag je niet roken, maar als er geen afspraken binnen de school zijn gemaakt, als de ouders niet zijn geïnformeerd en de conciërge niet op de hoogte is, dan heeft dat geen zin.”

Het is de bedoeling dat toezichthouders van de verschillende organisaties zelf de bezoekers, leerlingen en patiënten aanspreken. Als dat niet werkt, schroomt de gemeente volgens Kukenheim niet om een rookverbod in te stellen.

Amsterdam rookvrij

Het pakket maatregelen in het nieuwe beleidsprogramma vormen volgens haar de volgende stap in de ambitie van een rookvrij Amsterdam. De stad streeft ernaar dat er in 2030 geen jongeren of zwangere vrouwen meer roken. In 2040, zo luidt de ambitie, rookt minder dan 5 procent van de Amsterdammers. Nu is dat nog een een kwart, waarbij er flinke verschillen zijn tussen de stadsdelen. Zo is het percentage rokers in Zuidoost 23 procent en in Nieuw-West maar liefst 33 procent. 

In Amsterdam rookt 27 procent van de bewoners; het landelijk gemiddelde is 23 procent.

Mensen die laag en middelbaar opgeleid zijn, roken gemiddeld vaker. De gemeente wil zich extra inzetten om die groep te helpen stoppen. Verder worden bij alle Ouder- en Kindteams in de stad de asbakken verwijderd en worden er bordjes van de Rookvrije Generatie opgehangen. In 2025 moeten alle beheerde en onbeheerde speeltuinen geheel rookvrij zijn.

Bron: Parool.nl