Wie zijn we?

Het Amsterdams Rookalarm is een netwerkorganisaties van een aantal zorgorganisaties en -verleners die de ambitie van een Rookvrij Amsterdam in 2040 onderschrijven.
Amsterdamse zorgorganisaties en zorgverleners die zich actief willen aansluiten bij het Amsterdams Rookalarm kunnen zich melden: secretariaat@amsterdamsrookalarm.nl

Betrokken personen bij het Amsterdams Rookalarm (van links naar rechts): Wendy van de Nesse (stopcoach), Tamara de Bruijn (Jellinek), Rianca Scheffel (GGD), Melanie Uytendaal (coördinator DM Keten & diabetesverpleegkundige), Fien Huige, (stoppen met roken specialist), Ilona Statius-Muller (huisarts), Stefan Wigger (Elaa), Esther Damen (OLVG), Jeanine Koster (Jellinek), Jentien Vermeulen (AMC), Annika Janse (Cordaan), David Koetsier (huisarts), Annemieke van Dijk (HKA). Op de foto ontbreken Luc van Lonkhuijzen (AMC), Jacqueline Krouwel (Jellinek) en Karin Bosch (AMSTA).

Het Amsterdams Rookalarm wordt financieel mogelijk gemaakt door

Aangesloten zorgverleners

Huisartsen: David Koetsier, Ilona Statius Muller
Specialisten: Luc van Lonkhuijzen
Jeugdartsen: Tijs Rutgers
Arts-onderzoeker: Jentien Vermeulen
Praktijkondersteuner: Melanie Uytendaal
Stopcoaches: Wendy van de Nesse, Jolanda Schulze

Aangesloten (zorg)organisaties

AMSTA – Cordaan – Elaa – FBA – GGD Amsterdam – HKAA
Jellinek – KSVA – READE – ROHA – SAG – We Quit

Initiatiefnemers

Het Amsterdams Rookalarm is een initiatief van 2 betrokken en bevlogen huisartsen en 1 specialist. Alledrie de zorgverleners zagen en zien rokers op hun spreekuur. Rokers die ziek waren geworden van het roken. Rokers die er mee wilden stoppen, maar daar grote moeite mee hebben. Zij vonden en vinden dat zorgverleners een actieve rol kunnen en moeten nemen om een rookvrije generatie te realiseren.

David Koetsier

David Koetsier

“Ik geloof dat je als arts, ook als huisarts, echt het verschil kunt maken! Niet alleen voor die ene patiënt bij je in de spreekkamer, maar ook in de stad. Voor rokers is het vaak ontzettend moeilijk om van hun verslaving af te komen, daar kun je als zorgverlener veel voor betekenen. In onze stad geldt: zien roken doet roken. Het helpt als we roken steeds minder als normaal gaan zien en door onze omgeving rookvrij te maken kunnen we samen toewerken aan een rookvrije generatie.”

Ilona Statius Muller

“Ik wil roken verder de-normaliseren. Als huisarts zie je dagelijks de gevolgen en de worsteling om er van af te komen. Kortom: beginnen is geen optie meer. Met het Amsterdams Rookalarm hoop ik dat we hier een stap vooruit kunnen zetten”

Luc van Lonkhuijzen

Luc van Lonkhuijzen

“Ik hoop sportverenigingen, scholen en alle andere plekken waar kinderen komen te motiveren om volledig rookvrij te worden. Want zien roken doet roken en als je eenmaal begonnen bent is het heel moeilijk om te stoppen.”