COVID-19 en roken

Roken heeft een negatieve uitkomst op de ontwikkeling van COVID-19
Uit de eerste voorlopige systematische review over het verband tussen COVID-19 (corona) en roken waarbij gegevens uit vijf Chinese studies zijn gebruikt, kan worden geconcludeerd dat rokers vaker ergere symptomen hebben en meer op de IC moeten worden opgenomen. Een andere recente systematische review en meta-analyse naar onderliggende ziektes of problemen van patiënten die wegens COVID-19 zijn opgenomen stelt vast dat rokers, na mensen met hoge bloeddruk of cardiovasculaire problemen, relatief vaak in het ziekenhuis belanden.

Volgens de WHO is het aannemelijk dat roken de impact van COVID-19 verergert.
Franse onderzoekers roepen de internationale gemeenschap van tabaksonderzoekers op meer onderzoek te gaan doen naar associatie tussen roken en COVID-19.

Het tijdschrift Tobacco Control heeft een centrale pagina ingesteld over roken en COVID-19. Springer Nature heeft alle artikelen over COVID-19 vrij toegankelijk gemaakt. Het Trimbos-instituut heeft een dossier aangemaakt over COVID-19, waaronder ook een pagina met items over roken, en informatie voor rokers op ikstopnu.

Bron: trimbos.nl