Nieuw burgerinitiatief: Zeg nee tegen nicotine!

Dat is de naam van een nieuw burgerinitiatief van een aantal organisaties waaronder Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, Consumentenclaim,en de Nederlandse Vereniging van artsen voor longziekten en Tuberculose.

Wat beoogt dit burgerinitiatief?

We willen dat de verkoop van alle nicotinehoudende producten wordt gekoppeld aan het geboortejaar. Ben je geboren op of na 1 januari 2012? Dan mogen er aan jou geen nicotinehoudende producten meer worden verkocht. Die maatregel gaat effect sorteren vanaf 2030 als kinderen die in 2012 zijn geboren 18 jaar worden. Vanaf dat moment gaat elk jaar de leeftijdsgrens van het verkoopverbod met 1 jaar omhoog en ontstaat er een nicotinevrije generatie.

Om te voorkomen dat zowel de huidige als de toekomstige generatie jongeren alsnog vroegtijdig verslaafd raakt aan nicotine, willen we ook dat veel zwaarder op het huidige en voorgestelde verkoopverbod wordt gecontroleerd. We pleiten daarom voor een aparte, nieuw op te richten toezichthouder, die zich specifiek op de bescherming van jongeren richt.


Doe mee
Doe ook mee en verspreid de boodschap: www.nicotinee.nl