Nieuwe Zorgstandaard Stoppen met roken beschikbaar


De Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009 is vervangen door de Zorgstandaard Tabaksverslaving. De nieuwe standaard van het Partnership Stop met Roken beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken) en sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016).

Bekijk de Zorgstandaard Tabaksverslaving en de bijbehorende Samenvattingskaart.