NZA en Zorginstituut verduidelijken informatie bekostiging stoppen met rokenzorg

Over de verzekerde prestaties rondom stoppen met rokenzorg bleken misverstanden te bestaan. De NZa en het Zorginstituut hebben daarom een toelichting gegeven op de aanspraak en bekostigingsmogelijkheden.

Als gevolg van de misverstanden is er minder intensieve stoppen met rokenzorg in de eerstelijnszorg ingekocht door zorgverzekeraars. Terwijl intensievere begeleidingsvormen ook onder deze prestatie kunnen vallen.

Declaratie uit ketenzorg

In praktijk kan de stoppen met rokenzorg blijvend worden gedeclareerd uit de ketenzorg. Ook is het mogelijk om afspraken te maken buiten de ketenzorg en dit los te declareren volgens afspraak met de zorgverzekeraar. Hierbij gaat het met name over intensievere vormen van begeleiding.

Dit past binnen de inspanningen van het preventie-akkoord rondom het stoppen met roken. In 2021 rookte 20,6% van de volwassen bevolking nog. Signalering en interventies binnen de huisartsenzorg zijn belangrijke middelen om dit nog verder terug te dringen naast de maatschappelijke veranderingen en overheidsbeleid.

Bron: ineen.nl