Beeldmateriaal stoppen met roken voor zwangere vrouwen

Roken en zwangerschap gaat echt niet samen. Het ongeboren kind rookt mee. Bijna alle vrouwen willen wel stoppen met roken als ze zwanger zijn, maar het lukt niet altijd. Zo’n 7% van alle zwangeren rookt door. Bij laagopgeleiden gaat het zelfs om 16%. Ook al kennen ze de risico’s en nemen ze het stopadvies van hun zorgverlener serieus. Met nieuwe, begrijpelijke beeldmaterialen kunnen zorgverleners hen daarin ondersteunen.

De materialen zijn ontwikkeld door Pharos, in samenwerking met de vrouwen om wie het gaat.

Drie beeldverhalen en een handleiding
Dat heeft geleid tot de totstandkoming van drie eenvoudige beeldverhalen, die aansluiten bij de leefwereld van zwangere vrouwen en jonge moeders:

Hulp bij stoppen met roken – voor alleenstaande zwangeren
Hulp bij stoppen met roken – voor zwangere vrouwen en partners
Rookvrij blijven doe je met hulp – na de zwangerschap

Zorgverleners kunnen deze beeldverhalen uitdelen en bespreken tijdens een consult. Daarom is er ook een handleiding gemaakt over hoe een zorgprofessional de beeldverhalen kan inzetten.

Koolmonoxidemeter
Daarnaast is er een apparaatje ontwikkeld dat direct laat zien hoe goed stoppen met roken is. Zwangere vrouwen kunnen tijdens een consult blazen in een CO- of koolmonoxidemeter. De meter laat zien hoeveel koolmonoxide in haar adem zit en bij de baby terecht komt. Dat werkt heel motiverend om te proberen te stoppen met roken.

Gratis download
De beeldverhalen en de CO-meter zijn ontwikkeld tijdens het PROMISE-project. De beeldverhalen  zijn gratis te downloaden. Gebruik ook de bijbehorende handleiding.

Bron: zorgenz.nl