Amsterdamse zorginstellingen pleiten voor rookvrije zones

Acht grote Amsterdamse zorginstellingen pleiten voor het instellen van rookvrije zones rondom hun instellingen. Dit laten ze weten in een brief die zij op 7 maart aan de Amsterdamse zorgwethouder Simone Kukenheim overhandigen.

Esther Damen overhandigt de brief aan wethouder Kukenheim

Het initiatief komt van de ziekenhuizen OLVG, Amsterdam UMC, Boven IJ ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek en zorginstellingen Amsta, ACTA, Cordaan en Jellinek. Zij doen deze gezamenlijke oproep omdat ze hun patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers naar eigen zeggen willen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van sigarettenrook. Niet alleen binnen de zorginstellingen, maar ook op de terreinen daar direct omheen.

“De consequenties van roken en meeroken zijn helaas dagelijks merkbaar”, zegt Esther Damen, projectleider rookvrij in OLVG. “Helemaal in onze zorginstellingen. Iedere week beginnen nog steeds honderden kinderen met roken. De oproep aan de gemeente Amsterdam is voor ons dan ook een logische én noodzakelijke stap. We geven hiermee een duidelijk signaal af en hopen dat nog meer organisaties in de stad, zoals scholen en sportverenigingen, zullen volgen.”

Vorig jaar verklaarde Kukenheim de Beverwijkstraat in Amsterdam-Noord tot eerste rookvrije straat. Dat idee kwam van de daar gesitueerde huisartsenpraktijk. Ook deed de wethouder de sigaret in de ban op de pont over het IJ.