Oproep rookvrije terrassen

Nederland wordt in de greep gehouden van corona. Het duurt nog even voor de horeca en de terrassen weer open kunnen. Burgemeester Halsema pleit samen met andere burgemeesters van grote steden voor het eerder openen van de terrassen. David Koetsier, Ilona Statius Muller en Luc van Lonkhuijzen schreven burgemeester Femke Halsema een brief om bij het openen van de terrassen daarbij ook aandacht te vragen om de terrassen rookvrij te maken. De brief staat hieronder.

Geachte Mevr. Halsema,

Als Amsterdamse artsen willen wij uw aandacht vragen voor het rookvrij maken van terrassen. Net als alle Amsterdammers verlangen ook wij naar een terras en is het de horeca gegund dat zij weer open kunnen. Wij willen er wel naar streven dat iedereen ervan kan genieten.

In deze tweede lockdown blijkt uit cijfers dat er juist weer meer is gerookt; 20% van de rokers geven aan dat zijn vaker een sigaret opstaken (Trimbos). Hier maken wij ons als artsen zorgen over: jaarlijks overlijden er 20.000 mensen aan
roken. Kinderen en jongeren die starten met roken komen er als volwassene moeilijk van af.

Deze pandemie maakt duidelijk dat de overheid wel maatregelen kan en wil nemen voor de gezondheid van iedereen. Helaas zullen na het coronatijdperk de gezondheidsrisico’s door roken en rookverslaving blijven bestaan tenzij de overheid drastische maatregelen durft te nemen.

Zodra terrassen opengaan wil iedereen ervan kunnen genieten. Ook in de buitenlucht ervaren mensen hinder van andermans rook. Dit geldt voor mensen met astma en andere ziekten aan de luchtwegen, maar ook mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt. Daarnaast geldt, zien roken doet roken, waardoor meer mensen en vooral jongeren in de verleiding komen om te gaan roken. Met de voornemens voor ruimere terrassen zullen ook buurtbewoners
hier hinder van ervaren. Hoe mooi zou het zijn als de gemeente in haar toestemming voor een ruimer terrasbeleid ook het niet roken op de terrassen of in ieder geval een overgroot deel als voorwaarde stelt.

De gemeente is lid is van Alliantie Nederland Rookvrij en heeft een tabaksontmoedigingsbeleid, dat vorig jaar is vastgesteld, met als één van de drie belangrijkste punten het terugdringen van roken in de openbare ruimte.

Daarnaast is de gemeente ook onderdeel van de coalitie ‘Amsterdam Gezond en Vitaal’, waar rookvrije zones en bevorderen van gezondheid van de Amsterdammer het streven is. Het beperken van het roken op de terrassen
past bij streven naar gezondheid van iedereen.

Wij roepen ook de gemeenteraden van de andere G4 steden om dezelfde stap te zetten voor rookvrije terrassen.

Van harte hopen wij dat U in overweging wil nemen het rookvrij maken van de terrassen bij het verruimen van terrassen.

Vriendelijke groet,

Ilona Statius Muller, huisarts
David Koetsier, huisarts
Luc van Lonkhuijzen, gynaecoloog
Artsen van het Amsterdams Rookalarm

cc.
Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam
Jan van Zanen, burgermeester Den Haag
Sharon Dijksma, burgermeester Utrecht
Ahmed Aboutaleb, burgermeester Rotterdam