Oproep Huisartsen krijgt de Amsterdamse veerponten over het IJ rookvrij!

Met ingang van 1 januari 2018 mag er op alle veerponten over het IJ niet meer worden gerookt. Huisarts David Koetsier, deed afgelopen zomer een oproep aan de directie van het GVB en de gemeenteraad, namens het Amsterdams Rookalarm en de Huisartsenkring Amsterdam, om de veerponten rookvrij te maken. De gemeenteraad heeft het rookverbod inmiddels aangekondigd.

Op dit moment mag alleen op het achterdek van de veren gerookt worden. Het achterdek wisselt echter steeds en daardoor is dit verbod voor reizigers onduidelijk. Daarnaast kunnen reizigers zich vaak niet verplaatsen naar het voordek door de drukte. Dagelijks maken vele honderden scholieren gebruik van de veerponten. Het Amsterdam Rookalarm is blij dat er weer een goede stap wordt gezet in ons streven naar een ´Rookvrije generatie´, een generatie kinderen die vrij van rook kan opgroeien!

Reactie gemeente Amsterdam

In een eerder schrijven had het GVB reeds aangegeven positief te staan ten opzichte van een algeheel rookverbod op de veerponten. Daarbij werd aangegeven dat hiervoor steun van de gemeente noodzakelijk was. De gemeente Amsterdam kent een tabaksontmoedigingsbeleid met als speerpunt dat kinderen en jongeren de kans hebben om rookvrij op te groeien. Zij heeft ons verzoek voor rookvrije ponten, de pontsteigers (opstapplaats) en bus- en tramhaltes grondig juridisch getoetst met als resultaat de veerponten met ingang van 1 januari 2018 rookvrij worden. Helaas is het rookvrij maken van de opstapplaatsen en van de bus- en tramhaltes beoordeeld als juridisch niet haalbaar.

Amsterdams Rookalarm

Het Amsterdams Rookalarm is een initiatief van Jellinek, GGD Amsterdam, 1ste Lijn Amsterdam en LHV Huisartsenkring Amsterdam-Almere. Het Amsterdams Rookalarm heeft zich aangesloten bij de Rookvrije Generatie. Zij streven ernaar dat alle kinderen die na 2017 geboren worden, opgroeien in een rookvrije omgeving.

Bron: parool.nl