Veertig procent ziekenhuizen heeft roken uitgebannen

Vier van de tien ziekenhuizen in Nederland zijn inmiddels rookvrij. Dit is een verviervoudiging in vergelijking met 2018 toen het percentage 9,5 procent was. Dit blijkt uit een voortgangsmeting gedaan onder de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De NVZ-leden, ruim zestig algemene ziekenhuizen en bijna veertig gespecialiseerde aanbieders, hebben zich in 2018 gecommitteerd aan het Nationaal Preventieakkoord. Dit betekent dat in 2025 alle ziekenhuizen in Nederland rookvrij zijn. Het faciliteren van roken door rookplekken aan te bieden op het ziekenhuisterrein, vinden ziekenhuizen niet passen bij hun taak als zorgaanbieder. Niet alleen zorgen ziekenhuizen voor een rookvrije omgeving voor patiënten en medewerkers, ook besteden ze aandacht aan ondersteuning van patiënten met een tabaksverslaving.

Rookvrije zorg

“Er valt grote gezondheidswinst te behalen als het aantal rokers in Nederland keldert. Winst voor het individu én voor de samenleving”, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert. “Zorgverleners worden dagelijks in de spreekkamer geconfronteerd met de gevolgen van tabaksverslaving. Voor hen ligt er een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van rookgedrag, helaas vaak als brenger van slecht nieuws.”

Rookoverlast

De weg naar een rookvrije omgeving is niet altijd gemakkelijk. Dit blijkt uit de ervaringen van de ziekenhuizen die al rookvrij zijn. Zo verplaatst de groep rokers zich naar de randen van de ziekenhuisterreinen, waar de gemeentegrond start. Dit veroorzaakt rookoverlast voor omwonenden en extra afval door achtergelaten sigarettenpeuken. Rookvrij worden is dan ook niet alleen een onderwerp voor ziekenhuizen maar vraagt om een lokale aanpak. Als voorbeelden noemt de NVZ  samenwerkingsafspraken in Nijmegen, Rotterdam en de Achterhoek, waar gemeenten, zorginstellingen, GGD-instellingen, scholen en bedrijven de handen ineen geslagen hebben.

“De weg naar rookvrije zorg en een rookvrije generatie vraagt om sector-overstijgende samenwerking”, stelt Melkert. “Het commitment vanuit ziekenhuizen is er. Dat zien we aan het percentage instellingen dat zegt: wij werken aan rookvrije zorg. Een sterk signaal.”

Bron: skipr.nl